home portfolio about the tiles process  
tile tile tile
Tile - 11" /11"- 2008 Tile - 11" /11"- 2008 Tile - 13" /13"- 2008
tile tile tile
Tile - 7" /7"- 2008 Tile - 7" /7"- 2008 Tile - 13" /13"- 2008
tile tile tile
Tile - 7" /7"- 2008 Tile - 7" /7"- 2008 Tile - 13" /13"- 2008
back to top
Copiright © 2009 Zhana Art Style / Photos Stoyan Petrov & Zhana Nedelcheva